Monitor Duurzaam Nederland

Geeft inzicht in de mate van duurzaamheid van Nederland en de uitdagingen voor de toekomst.

Tussen 2009 en 2017 hebben het CBS en de planbureaus (CPB, PBL en SCP) vier edities van de Monitor Duurzaam Nederland uitgebracht en een viertal Verkenningen Duurzaam Nederland. Deze rapporten zijn op deze website beschikbaar.

De Monitor Duurzaam Nederland helpt om te bepalen welk effect onze levensstijl heeft op het hier en nu, maar ook op generaties later en elders in de wereld.

Monitor Brede Welvaart

De Monitor Duurzaam Nederland 2017 is de laatste die is verschenen. Op verzoek van het kabinet is deze monitor omgevormd tot een Monitor Brede Welvaart (MBW). De eerste editie van de MBW werd op Verantwoordingsdag 2018 (derde woensdag van mei) aangeboden aan de Tweede Kamer ten behoeve van het Verantwoordingsdebat. De Monitor Brede Welvaart zal voortaan jaarlijks op Verantwoordingsdag door het CBS worden uitgebracht.

De planbureaus CPB, SCP en PBL hebben op Verantwoordingsdag 2018, eveneens op verzoek van het kabinet, een eerste Verkenning Brede Welvaart uitgebracht. In deze verkenning onderzoeken de drie planbureaus welke rol de transitie naar een circulaire economie kan spelen voor de brede welvaart.

2014

2011

Opvallende ontwikkelingen

Nederland

Hier en nu

Kwaliteit van leven in Nederland

Onze kwaliteit van leven is zeer hoog, naar Europese maatstaven. Vanaf 2000 is deze op zijn minst stabiel; de materiële welvaart is zelfs toegenomen.

Zandloper

Later

Gebruik van hulpbronnen

De indicatoren laten zien dat de voorraad aan hulpbronnen veelal niet langer stijgt of zelfs daalt. Dit impliceert dat de kwaliteit van leven in het hier en nu een dermate groot beslag legt op hulpbronnen dat het voor volgende generaties moeilijker wordt om welvaart te genereren.

Wereld

Elders

Impact op de wereld

Vergeleken met andere EU-landen legt ons land een relatief groot beslag op de natuurlijke hulpbronnen elders in de wereld, vooral in ontwikkelingslanden. Dit beslag is het afgelopen decennium toegenomen.

Centraal Bureau voor de Statistiek Planbureau voor de leefomgeving Centraal Planbureau Sociaal en Cultureel Planbureau